Islam

Islam


Kaban i Mecka. Detta är islams heligaste byggnad och plats. Hit bör en muslim vallfärda minst en gång i livet.


Islams historia - Mohammeds liv

Islam är den av världsreligionerna som växt snabbast av alla. Den uppstår med Mohammed (570-632) under början av 600-talet e Kr. Mohammed är en köpman som bor i Mecka. Mecka är vid denna tiden ett handelscentrum och här finns många olika gudar som tillbeds. Men genom en uppenbarelse från ängeln Gabriel får Mohammed budskapet att det finns bara EN Gud som man ska tillbe, Allah.

Muhammed får Guds ord till sig från det han är 40 år fram till sin död. Orden skrivs ner och bildar Koranen. Mohammed blir inte populär när han sprider budskapet, tron på en Gud försämrar relationerna mellan invånarna och de handelsresande i Mecka och Mohammed måste fly från staden. Han bosätter sig i Medina (30 mil norrut) med sina anhängare.

Under ett antal år, kring år 625, tvingas Mohammed strida för att sprida sin lära (djihad=heliga krig). Men till slut kan Mohammed återvända till Mecka, då som en hjälte.Saudarabien


När Muhammed dör (632 e Kr.) så utbryter en strid vem det är som ska ta över ledarskapet. Oenigheten gällde handlar om makt framför religion. Och konflikten utmynar i att det uppstår två inriktningar inom islam: Sunni och Shia (på bilden nedan kan du se dessa två inriktningars spridning). Sunnimuslimerna utgör ca 85 % av alla muslimer.

 För att bli muslim handlar det om att leva på rätt sätt och det som utgör grunden är de fem pelarna.

De fem pelarna

  • Trosbekännelsen. Det finns ingen Gud utom Allah och Muhammed är hans sändebud.

  • Bönen. Man ska be fem gånger om dagen, vänd mot Mecka.Den viktigaste bönen är              fredagsbönen (strax efter lunch) och bör ske i en Moské.

  • Fattigskatten. Man ska ge minst 2,5% av sin förmögenhet till sjuka och fattiga.

  • Fastan. Under fastemånaden Ramadan får man inte äta, dricka eller ha sexuellt umgänge så länge solen är uppe. När fastemånaden är över är det fest, man äter gott och ger varandra gåvor.

  • Vallfärden. En gång i livet bör man göra en pilgrimsfärd till Mecka. De flesta muslimer har dock inte råd att göra resan.

Islams heliga skrifterMuslimerna lever efter Koranen samt efter Sunna. Koranen är Allahs ord till mänskligheten och som kom till Muhammed via ärkeängeln Gabriel. Koranen är uppdelad i suror - kapitel. Sunna är en samling berättelser om Muhammeds liv, handlingar, tankar och tal. I Koranen står att Muhammed är en förebild och därför läser och följer man även Sunna. Det är långt ifrån alla muslimer som läser och tolkar Koranen, utan detta överlåter man till en imam, som förklara hur man ska leva som rättrogen muslim.


Imamen=religiös ledare som leder bönen i moskén och tolkar koranens budskap.

Moskén
I moskén finns inga bänkar som i en kyrka utan golvet täcks av mattor. Moskén är en byggnad som man besöker för att träffas, finna ro och be. Längst fram finns en bönenisch som är riktad mot Mecka. Inför bönen tvättar man ansiktet, fötterna, händerna och underarmarna. Man tar också av sig skorna innan man går in i moskén. Allt för att visa Allah sin vördnad.
 
En bild på Blå moskén i Istanbul. Tornen (bönetorn) kallas för minareter.Sharia
Är det islamska rättssystemet, visar hur man som muslim ska handla i olika situationer för att följa lagen. Den bygger på Koranen och på Sunnan. Fundamentalister i vissa länder vill att Sharia-lagarna ska gälla i samhället, och inte de sekulariserade lagarna.

Fundamentalism=renlärighet

Sekulariserad=förvärldsligad

djihad=Heligt krig

I Sverige är ca 250 000 av Sveriges befolkning aktivt troende muslimer.

Slöjan - Hidjab
Bruket av slöja har i historien varit vanligt även hos andra kulturer. Det står inte i Koranen att kvinnor måste bära slöja. Men många kvinnor väljer att bära slöjan som ett bevis på sin tro.

Omskärelse
Koranen talar inte om omskärelse, men Sunna rekommenderar att pojkar omskärs, ofta sker detta i 5-7 års ålder. Kvinnlig omskärelse däremot rekommenderas inte i Sunna.

Levnadsregler
Muslimer ska undvika att äta gris, dricka alkohol, spela hasardspel, pornografi och prostitution.

Imamen
En religiös ledare som leder bönen i moskén och tolkar koranens budskap.

Högtider
Efter Ramadan, då man fastat i en månad, så firar man med en fest Idal-fitr. Man klär sig i festkläder, träffas och äter gott. Man ger gåvor till varandra och till fattiga så att alla kan känna att det är fest.I Jerusalem finns den berömda Klippmoskén.