BuddhismBuddhismens uppkomst
Buddhismen tillhör en av världsreligionerna. Buddhismen uppstår i norra Indien omkring 500 F.V.T. Till skillnad från hinduismen så finns här en grundare: Siddharta Gautama.

Siddharta lever i ett palats med sin familj. Hans far vill skydda honom från världens faror och låter inte sonen komma utanför palatsets trädgård. Men vid fyra tillfällen ger sig Siddharta sig ut på små "utflykter". Vid dessa träffar han på, i tur och ordning: en orkeslös, en sjuk, en döende och en munk. Siddharta blir förfärad över världen och bestämmer sig (med inrådan från Gud) att ge sig ut i världen och finna meningen med livet.
Buddhismens grundtanke

Allt liv är ett lidande: Alla människor (och djur) blir sjuka, åldras och dör.

Tack vare - eller på grund av - att vi återföds kommer vi inte ifrån detta lidande.

Men om människan slår in på rätt väg, den buddhistiska, kan hon slippa återfödas = slippa lidandet.

De fyra ädla sanningarna:

1. Allt är lidande

2. "Livstörsten" - vi törstar efter sinnenas lust. (T. ex. viljan efter att äga en massa saker: en bil, en båt etc.)

3. Genom att släcka livstörsten (begäret) så kan man frigöra sig från lidandet.

4. Vägen till att slippa lidandet är den åttafaldiga vägen. Du behöver inte kunna alla åtta vägarna utan de tre stora "indelningarna".  1. rätt tro                   Visdom
  2. rätt beslut
  3. rätt tal                     Behärskning
  4. rätt gärning
  5. rätt liv
  6. rätt strävan             Meditation
  7. rätt tänkande
  8. rätt försjukenhet

 En bönekvarn snurras i handen så att texterna, som är lindade runt och innehåller böneformler med mera, snurrar runt.