Kristendom 

Kristendomen är den religion som tar sin utgångspunkt i Jesus Kristus. Han är den utlovade messias som ska rädda världen. Han föddes i Betlehem av jungfru Maria och hennes trolovade hette Josef. Enligt Nya Testamentets evangelier (glädjebud) så var det Ärkeängeln Gabriel som uppenbarade sig för Maria. En klart lysande stjärna visade vägen för de tre vise mänen som fann Maria och Josef med barnet i ett stall. Enligt deras spådom var han den nye kund David. Herodes som var kung i landet hörde talas om den nye kungen och befallde att alla gossebarn skulle dödas. Maria och Joset tvingas fly med barnet till Egypten och lyckas som genom ett under. Familjen återvänder till Nasaret och där växte Jesus upp och blev med tiden snickare som sin far.

 


I ett av evangelierna (Lukas) berättas hur Jesus i 12-årsåldern försvinner från sina föräldrar. Tills slut finner hans föräldrar honom i templet där han sitter och pratar med rabbiner om frågor i Judisk tro. Mycket mer vet man inte om Jesus uppväxt.Det är inte förrän Jesus är i trettioårsåldern som det börjar berättas om honom i Nya Testamentet. Han får en kallelse och låter sig döpas av Johannes i Jordanfloden. Så här börjar Markus evangeliet (som är det äldsta):

 

 

 Johannes döparen

1 1Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son.
2Som det står skrivet hos profeten Jesaja:
Se, jag sänder min budbärare före dig,
han skall bereda vägen för dig.
3En röst ropar i öknen:
Bana väg för Herren,
gör hans stigar raka
4- så uppträdde Johannes döparen ute i öknen och förkunnade syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop. 5Och hela Judeen och alla i Jerusalem kom dit ut till honom, och de bekände sina synder och döptes av honom i Jordan. 6Johannes var klädd i kamelhår och hade ett läderbälte om livet, och han levde av gräshoppor och vildhonung. 7Han förkunnade: "Efter mig kommer den som är starkare än jag, och jag är inte värdig att böja mig ner och knyta upp hans sandalremmar. 8Jag har döpt er med vatten, han skall döpa er med helig ande."

Jesu dop

9Vid den tiden kom Jesus från Nasaret i Galileen och döptes i Jordan av Johannes. 10När han steg upp ur vattnet såg han himlen dela sig och Anden komma ner över honom som en duva. 11Och en röst hördes från himlen: "Du är min älskade son, du är min utvalde."


Jesus förkunnelse
Under de sista åren i sitt liv predikar Jesus hur vi ska vara mot varandra och vikten av att ha Gud i sitt hjärta.

Jesus kärlekslära är koncentrerad i Bergspredikan (Matt 5-7). Här betonar Jesus att man ska älska även sina fiender. Men det räcker inte med att följa lagar och regler utan man måste vara övertygad i sitt hjärta. I Matt 22:37 säger Jesus:

 ”Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. 38Detta är det största och första budet. 39Sedan kommer ett av samma slag: Du skall älska din nästa som dig själv. 40På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna.”

 När Jesus skulle förklara Guds ord  talade han ofta i bilder och liknelser. Om någon inte förstod hans liknelse så använde han sig av en ny liknelse. Liknelserna tog han ur folkets vardag, vilka var fiskare, bönder, hantverkare osv.

Jesus talar ofta om det kommande himmelriket i sina tal. Han beskriver det i liknelser:
44Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man hittar den och gömmer den igen, och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper åkern.
45Med himmelriket är det också som när en köpman söker efter fina pärlor. 46Om han hittar en dyrbar pärla går han och säljer allt han äger och köper den.
47Med himmelriket är det också som när man lägger ut ett nät i sjön och får fisk av alla slag i det. 48När det är fullt drar man upp det på stranden och sätter sig ner och samlar den goda fisken i korgar och kastar bort den dåliga.

Jesu korsfästelse
Jesus får allt fler anhängare och han blir ett problem både för de judiska ledarna, de skriftlärda, och romarna. Romarna ser honom som en upprorisk ledare och sådana bestraffades med döden på den tiden. Jeusu döms till korsfästelse. När han dör så faller ett mörker över området. Hans anhöriga får tillåtelse att ta ner honom och begrava honom. En stor sten och vakter framför graven hindrade inte Jesus, två dagar senare var graven tom, Jesus hade uppstått från de döda. Därefter besökte han sina lärjungar och bad dem vittna om av de sett och predika om hans lära för alla människor.

Gud är tre - Fadern, Sonen och Anden

Jesus betydelse för människan
Enligt kristen tro är Jesus Gud i mänsklig gestalt. Han är sänd till jorden för att ta på sig människans brytning med Gud. Arvssynden kommer från när människan (Adam och Eva) äter den förbjudna frukten i paradiset. När Jesus dör så är han (försonings-)offret för oss. När så Jesus uppstår från de döda så har han besegrat djävulen och öppnat upp möjligheten att ge människan evigt liv. Genom att tro på Jesus får människan förlåtelse av Gud och har på så vis möjlighet att få evigt liv. Den Helige Ande är en osynlig kraft utsänd från Gud för att bistå människan i det andliga arbetet som fortgår för de kristna. För att förtydliga bilden av hur den kristna treenigheten fungerade - fungerar - så tog man tidigt fram denna bild:


Nya Testamentet inleds med 4 Evangelier:

  • Matteus - det mest använda (därför kommer det först)
  • Markus - det äldsta
  • Lukas
  • Johannes
Efter Evangelierna kommer Apostlagärningarna som beskriver hur Paulus sprider nyheten om Jesus med sina missionsresor

Breven
Sedan följer en rad brev, de flesta skrivna av Paulus, och där det mest kända är Romarbrevet som man idag tror är den äldsta texten i hela Nya Testamentet.

Paulus var en jude som förföljde kristna men som fick en uppenbarelse av Jesus på vägen till Damaskus ochblev själv kristen. Enligt traditionen blev Paulus dödad under kejsar Neros förföljelser av de kristna.

Uppenbarelseboken
Nya Testamentet avslutas med Uppenbarelseboken som är en profetisk skrift som vill "avslöja" framtiden. Den beskriver hur världen går under i krig och olyckor. Men Kristus kommer då att återvända till jorden och segra över vilddjuret som benämns vid talet 666 (number of the beast). Efter segern är allt lidande borta från jorden.Urkyrkan
De kristna var förföljda av romarna, inte minste Nero. I det romerska riket skulle man endast tillbe deras gudar. Men de kristna övergav inte sin tro trots förföljelserna och många led martyrdöden. År 313 lät kejsar Konstantin erkänna kristendomen och det blev inte förbjudet att vara kristen i romerska riket. År 380 blev kristendomen statsreligion, nu skulle man vara kristen.

Kyrkans framväxt kan liknas vid ett träd.


Katolska kyrkan
Katolska kyrkan styrs av påven från Vatikanstaten som ligger i Rom. Till sin hjälp har han biskopar. De främsta biskoparna heter kardinaler och dessa är med när en ny påve ska utses. Ingen kvinna kan bli påve eller biskop. Jämfört med hur det var på medeltiden så har idag den katolska kyrkan ingen politisk makt. Under medeltiden fanns det en ständig kamp mellan påven och kejsare om vem som hade makten.

Den nuvarande (tills 28 feb) påven Benedictus XVI


Reformationen
Den katolska kyrkans världsliga makt retade många. Den främste framgångsrika kritikern var Martin Luther. Han var en tysk munk som protesterade mot den katolska kyrkans lära. Hans främsta argument var att det var bibeln och vad som stod i den som skulle gälla. Katolska kyrkans försäljning av avlatsbrev var också något som Luther menade var förkastligt. Det handlade bara om att kyrkan och påven ville få in mer pengar av folket. Furstar i norra Europa ställde sig bakom Luthers tankar och bröt sig loss från den katolska kyrkan. Luther blev bannlyst av påven. I Sverige var det Gustav Vasa som regerade och han reformerade Sverige och grundade Svenska kyrkan. Bibeln översattes till svenska av Olaus Petri i enlighet med Luthers principer att om man nu skulle följa vad som stod i bibeln så måste den ju också vara skriven på det språk som folket talade. Idag tillhör de flesta svenskar den lutherska kyrkan som idag är skild från staten.Avlatsbrev
Enligt katolska kyrkan kan människan hamna i skärselden, som är en plats innan man kommer till himlen. Genom avlatsbreven som man kunde köpa av kyrkan kunde man köpa lindring i skärselden.


Frikyrkor
I Sverige växte det under 1800-talet fram en massa väckelserörelser - frikyrkor. Det var ofta starka ledare som tolkade bibeln bokstavligt (fundamentalister). Några av dessa rörelser är Frälsningsarmén och Pingstkyrkan.Kristet liv
Dopet
Genom dopet tas man upp i församlingen och man räknas som kristen. De flesta döps som barn, men det förekommer även vuxendop, som i baptistiska samfund.

Konfirmationen
I de flesta svenska kyrkor handlar det om undervisning om den kristna läran.

Nattvarden
Nattvarden symboliserar Jesus sista måltid med lärjungarna och är kyrkans gemenskap. Under högmässan delar prästen ut bröd och vin som symboliserar (inom Katolska kyrkan är det) Jesus kropp och blod. Och besökarna får ta del av Jesus offerdöd.

Matregler
Inom kristendomen finns inga generella matregler.

Högtider
Långfredagen - Jesus korsfästes
Påskdagen - Jesus uppstod från de döda
Kristi Himmelfärdsdag - Jesus uppsteg till himlen
Juldagen - Jesus födelsedag

Allhelgonadagen kommer från den katolska kyrkan då man skulle minnas de helgon som inte fick plats i kalendern. Idag kanske man firar den genom att tända ett ljus för anhöriga som gått bort.

Den kristna läran kan sammanfattas i den kristna trosbekännelsen:

  • Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
    himmelens och jordens skapare.