Judendom

Judarnas historia
 I första Moseboken beskrivs hur Gud skapade världen:


1 1I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.
(Det som är understruket under Judarnas historia ska ni känna till.)

Jorden var öde och tom, djupet täcktes av mörker och en gudsvind svepte fram över vattnet. 3Gud sade: "Ljus, bli till!" Och ljuset blev till. 4Gud såg att ljuset var gott, och han skilde ljuset från mörkret. 5Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den första dagen.

Gud skapade vatten, växter, djur och människan (till sin avbild).

Så fullbordades himlen och jorden och allt vad där finns. 2Den sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt verk, och han vilade på den sjunde dagen efter allt han hade gjort. 3Gud välsignade den sjunde dagen och gjorde den till en helig dag, ty på den dagen vilade Gud sedan han utfört sitt skapelseverk.
4Detta är berättelsen om hur himmel och jord skapades.
Efter sex dagars skapande så vilade Gud, på den sjunde dagen. (Bibeln.se)

 • Den förste människan hette Adam.
 • Från Adams revben skapades Eva.

 • Ormen lurade Eva och hon och Adam att ett äpple från trädet som ger kunskap - nu var människan dömd till att dö.

 • Adam och Eva fick barn: Kain och Abel. Kain blir arg på Abel och dödar honom.

 • Gud vill göra en "omstart" för sin skapelse och han uppmanar Noah att bygga en ark (båt). När Noah och hans familj (+ en massa djur) är ombord låter Gud det regna i 40 dagar och 40 nätter, så att allt går under.

 • Babels torn handlar om hur människorna försöker att, genom att bygga ett torn, nå upp till Gud. Gud låter sig förstöra tornet och för att detta aldrig mer ska kunna återupprepas så ser Gud till att sprida ut människorna över världen och låter dem tala olika språk.


  • 2000 F.V.T.
   Abraham är judarnas stamfader ( han utvandrade från Ur, Mesopotamien, nuvarande Irak). Det finns många gudar men Abraham uppmanas att tro på en Gud.
   Abraham får två söner Ismael och Isak. Ismael och hans barn blir islams anfäder, medan Isak blir judarnas.
   Gud sätter Abraham på prov och uppmanar Abraham att offra (döda) Isak till Gud. Gud griper in och avbryter processen. Enligt judarna ska händelsen tolkas som att Gud bara ville testa Abraham, hur långt han var beredd att går för sin tro på Gud.

   Isak får tillsammans med Rebecka två söner: Jakob och Esau. Jakob får tolv söner - dessa bildar de tolv stammarna. En av sönerna är Josef.


   Abraham - Isak - Jakob är judarnas tre patriarker ("ursprungs-pappor").

   Berättelsen om Josef och hans öde i Egypten, hur han genom profetier lyfts upp till Faraos högra hand, utgör historien om hur det judiska folket hamnar i Egypten. Här i Egypten lever de som slavar.

   Ca 1200 (en del forskare 1400) F.V.T
   Fram till att Moses lyckas föra dem ut ur landet. Bibelns mest kända händelser är: Hur Gud uppenbarar sig i en (brinnande) buske - se bild nedan; Hur Gud låter 10 plågor drabba Egypten (bl. a. Blod, Grodor, Gräshoppor) och Egyptens härskare låter israliterna få sin frihet; ; Moses, med hjälp av Gud, delar (Säv-) Röda havet och hur havet "slås igen" efter dem och dränker Faraos krigare - se bild nedan.

   ALLT DETTA GÅR ATT LÄSA OM I ANDRA MOSEBOKEN - EXODUS.


   Kanske var det en sådan här buske som Moses såg. Hela växten doftar starkt av flyktiga oljor, som kan antändas, varvid hela busken för några sekunder flammar upp, dock utan att ta skada. Arten odlas som prydnadsväxt och är härdig i större delen av Sverige.


   Moses leder ut sitt folk ur Egypten, slaveriet. Efter att de korsat Röda havet vandrar de 40 år i öknen.

   På Sinai berg får Moses ta emot stentavlorna med de tio budorden.   Nästa historiska personer från Gamla Testamentet som man ska känna till är:
   • Kung David, 1000 FVT, som enar riket och gör Jerusalem till huvudstad samt hans son:
   • Salomon, 900 FVT som bygger det första Templet.

     Detta tempel förstörs ca 500 FVT och det är då som judarna förs ut till i den babylonska fångenskapen.
   Århundradena före och efter år 0 är det romarriket som regerar.   = Romarriket år 31 f. Kr.   = Erövringar till 14 e. Kr.  = Erövringar till 37
   = Erövringar till 68   = Tillfällig erövring 12 f. Kr.-9 e.Kr.

   År 165 FVT återtar några judar Templet i Maccabeér-upproret, där romarna börjat offra grisar och ställt upp en stor staty av Zeus. Observera att det är det Andra Templet vi talar om nu. I templet tänder de åter lampan. Oljan till lampan skulle bara vara en dag men brann i åtta dagar (det tog så många dagar att få fram ny vigd olja) och från denna händelse firar judarna Hanukka, en ljusfest i december.
    
   År 70 EVT rivs det Andra Templet av romarna. Och det är en mur till detta tempel som judarna vallfärdar till den s.k. Klagomuren.

   Allmänt om judendom
     • Judarnas gudstjänstlokaler heter synagoger, judiska byggnader som motsvarar de kristnas kyrkor.

     • Han  som leder gudstjänsten heter rabbin (hos reformjudarna kan det även vara en kvinna).
     • Rabbinen på bilden håller i Toran (den judiska historien berättad i de fem Moseböckerna. På huvudet har han en kippa.
    

   Olika grupper av judar:

   (ultra-) Ortodoxa judar
   Av kläderna och tinninglockarna kan
   man se att männen på bilden nedan tillhör den ultraortodoxa gruppen. De är den grupp av judar som enligt dem själva lever exakt efter de anvisningar som finns i de heliga skrifterna. Kvinnor och män är uppdelade i synagogan.
    


   Konservativa judar
   De lever efter buden och påbuden i Talmud(den muntliga lagen) och Tora (Fem Moseböckerna), men anpassar dem ibland. De gör ingen uppdelning i synagogan mellan män och kvinnor.

    


   Reformjudar
   De flesta bor i USA. De har anpassat sitt religiösa liv till den moderna världen. Både män och kvinnor deltar aktivt i gudstjänsterna, även rabbinen kan vara en kvinna. De följer inte heller helt strikt matlagarna - kosher vad man får äta/inte äta.   De judiska högtider som man ska känna till är:

   Sabbaten
   Man skulle kunna säga att sabbaten är en  högtid i sig. Sabbaten firas varje vecka. Och till skillnad från den kristna veckan som har söndagen som vilodag så firar judarna sabbaten på lördagen, men inom judendomen börjar en ny dag på kvällen och därför inleds sabbaten redan på fredagkväll med att sabbatsljusen tänds (av kvinnan i hemmet). Därefter välsignas brödet och vinet och man äter en måltid tillsammans.   Bakgrund: Gud välsignade den sjunde dagen och gjorde den till en helig dag, därför ska man som jude inte utföra något arbete på denna dagen. Med arbete menas alla former av något som produceras - Gud skapade ju inget på den sjunde dagen. Sabbaten är till för bön, ro och inre vila.

   De årliga högtiderna är:
   Rosh Hashana (firas i oktober) - det judiska nyåret. Efter detta följer 10 dagar av botgöring och självrannsakan och avslutas med:
   Yom Kippur - en försoningsfest med 25 timmars fastan. Vid Rosh Hashana och efter Yom Kippur blåser man i shofar (se bild).
   Sukkot - lövhyddofesten man bygger lövhyddor och påminns om tiden då judarna vandrade i öknen. Det är också en skördefest.
   Hanukka - Ljusfesten firas i början av december - läs om bakgrunden under Den judiska historien.
   Purim (feb/mars) - festen då barn klär ut sig (film på förstasidan). Man firar att Esther, genom list räddar det judiska folket. Den onde är Haman och varje gång hans namn nämns i synagogan så buar man. Berättelsen går att läsa i Esters bok i GT.
   Pesach - den judiska påsken. En påminnelse om Moses och hur han ledde ut sitt folk ur Egypten, ut ur slaveriet. Ett annat ord för det är Exodus. Vid påsk äter man det osyrade brödet, matsot.
   Shavuot - 50 dagar efter pesah, ungefär vid pingsten, tiden då Mose mottog buden på Sinai. Också en skördefest från början.   Övrigt
   Bat mitzva och bar mitzva

   När man är 13 år upptas man som jude i de vuxnas krets. Det gör man genom Bar/Bat mitzva - Bar (pojkar); Bat (flickor) - men för att "klara" det måste de bevisa på ett övertygande sätt att de har kunskaper i den judiska tron.
   Kosher (lämplig)
   Judar äter inte svin, djur utan ben (orm, insekter, sniglar, musslor och andra skaldjur). En huvudregel är att inte blanda kött- och mjölkprodukter - " Du ska inte koka en killing i moderns mjölk" (Andra Mosebok 23:19).

    


   http://sv.wikipedia.org/wiki/Judendom