Hinduism

Hinduismen uppstod i Indusdalen (nuvarande Pakistan) omkring 1500 f Kr. Inom induskulturen fanns en boskaps- och vattenkult och dessa inslag kan man återfinna inom hinduismen, vattnet har stor betydelse för olika religiösa reningsriter och kon anses som helig.. Hinduismen är den ende världsreligionen som tillhör de så kallade polyteistiska religionerna (tron på många gudar). Som hindu tror man oftast på många gudar - men det är inget krav att tro på flera gudar, man kan tro på en. Detta gör hinduismen till en väldigt "tolerant" religion.

Det finns inte, till skillnad från andra världsreligioner som Judendomen, Kristendomen, Buddism och Islam, någon egentlig grundare.


Heliga symboler
Solen har alltid haft stor betydelse för människor genom tiderna och även här i Indien dyrkades den. Svastikan är en av mänsklighetens äldsta symboler och har tolkats som en bild av den roterande solen. På bilden nedan ses symbolen på var sida om guden Ganesha.
Vattnet spelar också en viktig roll inom hinduismen, det fungerar som en reningsrit. Allra heligast är floden Ganges vatten som man vallfärdar till för att rena sig i, vattnet i sig är inte rent men badet ska ses symboliskt.Kon anses helig därför den ger människan fem viktiga saker:

  1. Hennes kalvar kan ge dragoxar som är viktiga för jordbruket.
  2. Mjölk, som är en viktig proteinkälla.
  3. Smöret
  4. Gödseln, som fungerar som byggnadsmaterial, bränsle och gödning.
  5. Urinet som renar både religiöst och medicinskt.
 


Övriga viktiga gudar att känna till är:

Brahma - Skaparguden, han/hon som har skapat allt. Brahma kan inte påverkas och dyrkas därför inte så mycket. Brahma har fyra ansikten.
Vishnu är den gode guden som hjälper människorna. Han uppträder ofta i olika skapelser (10 st.). En av dessa är Krishna, som på bilden nedan.
Shiva är förstörelsens gud, med sin dans låter han världen gå under. Men är samtidigt guden som låter allt bära frukt; Shiva blir den som förstör och skapar, symbolen för ont och gott. Shiva är gift med Parvati och tillsammans har de sonen Ganesha (elefantguden).Shiva, Ganesha och Parvati

Trosuppfattning

Inom hinduismen tror man att själen vandrar vidare från ett liv till ett annat. Man tror alltså att man lever om och om igen - reinkarnation. Själva kretsloppet att kroppen bara är ett skal som själen bor i kallas för samsara.

Karma
Goda och onda gärningar under ett liv bildar karma. För att få ett bättre nästa liv så gäller det för en hindu att göra goda gärningar. Att människor (och djur) lever under olika förutsättningar - vissa är rika andra fattiga - beror på vad man gjort i ett tidigare liv, detta kallas för karma. Gör man många onda gärningar finns det risk för ett sämre nästa liv, antingen som människa eller som djur.


Meningen med livet

Målet är att slippa återfödas och bli ett med Brahman (världssjälen) - detta kallas för moksha.

Vägen till att slippa återfödas är de fyra vägarna:


Gärningarnas väg - att utföra goda handlingar.

Kunskapens väg - att studera heliga texter.

Kärlekens väg - att man dyrkar och tar hand om gudarna.

Övningarnas väg - att meditera, för att träna sig i att frigöra själen från kroppen.

Kast
Det hinduiska folket är uppdelat i tusentals olika sociala grupper, beroende på yrke och födelseort.

Skapelsen
Enligt hinduisk skapelseberättelse så fanns det från början olika 4 st. olika nivåer i det hinduiska samhällssystemet .

De fyra kasten (varna), enligt Manus lag:

Präster


Krigare


Bönder, Köpmän, Hantverkare


Tjänare


Det finns även de som är kastlösa, de som ses anses som orena, som man inte ska röra (vid). Denna grupp har uppkommit då människor från olika nivåer blandat sig.

Samhället  i Indien
Det bor omkring en miljard människor i Indien, vilket gör Indien till världens folkriskaste demokratiska land. Utvecklingen går snabbt och skillnaden mellan fattiga och rika människor ökar fort. I mitten på 1900-talet förbjöds synen på att människor tillhörde olika kast, men fortfarande lever traditionen kvar, ute på landsbygden i allra högsta grad.
Icke-våldsmetoden
Allt liv är heligt, respekten för liv kallas för ahimsa .Dödar man ett djur försämrar man sin karma, därför är de flesta indier vegetarianer.

En som praktiserade denna metod var Mahatma Gandhi. Gandhi ville att Indien inte skulle tillhöra Storbritannien och protesterade utan våld. En metod som används än idag och Gandhi har blivit symbolen för denna slags protester.