onsdag 5 januari 2011

Livsåskådning

1) Teorier om människan och världen, t.ex. om universums uppkomst, om vad som skiljer människan från djuren eller vad som händer efter döden.
2) Värderingar och normer av grundläggande natur, vad man kan kalla ett centralt värderingssystem.
3) En grundhållning, uppleva situationen som människa i världen. En definition kan då bli följande: en livsåskådning är de teoretiska och värderingsmässiga antaganden som utgör eller har avgörande betydelse för en övergripande bild av människan och världen och som bildar ett centralt värderingssystem och ger uttryck åt en grundhållning.En viktig del av livsåskådningen utgör människosynen.http://www.ne.se

Inga kommentarer: